<< ย้อนกลับ

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ

» พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ
          วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย(ฝ่ายมัธยม) ได้จัดพิธีพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณแก้ว มั่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้
           การเดินสวนสนาม เป็นระเบียบแถวอย่างหนึ่งที่ใช้ในพิธีการที่สำคัญของกิจการลูกเสือ เป็นการรวมลูกเสือจำนวนมากเพื่อรับการตรวจพลสวนสนาม เนื่องในโอกาสสำคัญต่าง ๆ เช่น วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันปิยมหาราช หรือการเดินสวนสนามเฉพาะพระพักตร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นต้นบางครั้งอาจเป็นการเดินสวนสนามเพื่อฝึกความพร้อมเพรียง ความแข็งแรงของลูกเสือ ซึ่งเป็นการฝึกให้ลูกเสือรู้จักปฏิบัติหน้าที่ของตนในการปฏิบัติร่วมกันเป็นหมู่คณะ

09/07/2562
พิราวรรณ สุพร
1268

* ไม่มีภาพ *