<< ย้อนกลับ

นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯมมส. ฝ่ายมัธยม เข้าร่วมการแข่งขัน ASMO THAI Science & Mathematics Competition ครั้งที่ 5 ประจำปี 256

» นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯมมส. ฝ่ายมัธยม เข้าร่วมการแข่งขัน ASMO THAI Science & Mathematics Competition ครั้งที่ 5 ประจำปี 256

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคา (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2561 โดย ASMO THAI สนามสอบโรงเรียนสาธิตฯ และได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

นายภูริวัฒน์  แสนคำภา รางวัลเหรียญทองแดงคณิตศาสตร์

นายฤทธกฤต  เวียงบาล  รางวัลชมเชย คณิตศาสตร์
เด็กชายธราธิป  แสนสุข  ​รางวัลชมเชย คณิตศาสตร์13/02/2562
วีณา เม้าพิมพา
1009