<< ย้อนกลับ

โครงการพัฒนาเยาวชนจิตอาสาด้านเกษตรอินทรีย์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

» โครงการพัฒนาเยาวชนจิตอาสาด้านเกษตรอินทรีย์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดโครงการบริการวิชาการประจำปีการศึกษา 2562 (โครงการพัฒนาเยาวชนจิตอาสาด้านเกษตรอินทรีย์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) ให้กับนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

12/02/2562
วีณา เม้าพิมพา
638

* ไม่มีภาพ *