<< ย้อนกลับ

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดหนังสั้นแนววิทยาศาสตร์ครั้งที่ 4

» ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดหนังสั้นแนววิทยาศาสตร์ครั้งที่ 4


องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ThaiPBS) เล็งเห็นถึงศักยภาพและพลัง
ในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านรูปแบบของภาพยนตร์สั้น จึงจัด “โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์” ขึ้น เพื่อให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปหันมาสนใจ 
สร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ด้วยหวังว่าโครงการนี้จะเป็นบันใดสำคัญขั้นหนึ่งที่ช่วยปลูกฝัง สร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยร่วมใจกันสร้างสังคม
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 4 ปี 2562
ขอเชิญเยาวชน ประชาชน ผู้สนใจ ร่วมส่งผลงานความคิดสร้างสรรค์ เข้าร่วมประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “Science around us” 
ชิงเงินรางวัลกว่า 300,000 บาท 

เปิดรับสมัครและส่งผลงานระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 พฤษภาคม 2562  นี้

ดาวน์โหลดใบสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม
ติดตามข่าวสารได้ที่ 
www.facebook.com/shortsciencefilm.tpbs.nsm
www.shortsciencefilm.com

ติดต่อสอบถาม
สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
โทรศัพท์ 0 2577 9999 ต่อ 1473
โทรสาร 0 2577 9990
Email: 
burawat@nsm.or.th

 


12/02/2562
วีณา เม้าพิมพา
759

* ไม่มีภาพ *