<< ย้อนกลับ

นักเรียนโรงเรียนสาธิต มมส .(ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมประกวดโครงการ  “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี  2562

» นักเรียนโรงเรียนสาธิต มมส .(ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมประกวดโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2562
                 เมื่อ วันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มสาระการงานและเทคโนโลยี นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดโครงการ
“รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี  2562 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา  กรุงเทพมหานคร  และได้ผ่านเข้ารอบ 68 ทีม ระดับประเทศ โดยมีรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันดังนี้

นายอรรณธีร์  ศรีสะอาด               
นางสาวสาวณัฐญ์ภิญญา  พิมพาจันทร์
เด็กชายปภาวิน  พินิช                
เด็กหญิงจณิสดา  ทีบุญมา
เด็กหญิงปาณิสรา สุขกสี

ควบคุมและดูแลโดย
อาจารย์อาทิตย์  โคชขึง  และอาจารย์กุสุมา  พรหมคุณ 

13/02/2562
วีณา เม้าพิมพา
968