<< ย้อนกลับ

ประกาศผลสอบสำรองระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (ทุกประเภท) ประจำปีการศึกษา 2562

» ประกาศผลสอบสำรองระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (ทุกประเภท) ประจำปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1. ประกาศ >> คลิก
2. ประกาศห้อง SEM (สำรอง)>> คลิก
2. โควตาเรียนดีทั่วไปใน รร. ที่ได้รับคัดเลือก (สำรอง) >> คลิก
3. โควตาเรียนดีโรงเรียนทั่วไป  >> คลิก
4. โควตาเรียนดีสาธิต มมส. (ฝ่ายประถม) (สำรอง) >> คลิก
5. โควตานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ด้านวิชาการ 5 คน/ด้านอื่นๆ ดนตรี ศิลปะ กีฬา) (สำรอง) >> คลิก
6. โควตาโครงการบริการวิชาการและแนะแนว  (สำรอง) >> คลิก
7. กลุ่มสอบคัดเลือก >> คลิก

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1. ประกาศ >> คลิก
3. ม.4-SMG-สำรอง >> คลิก
4. ม.4-วิทย์ปกติ-สำรอง >> คลิก
5. ม.4-EG-สำรอง >> คลิก
6. ม.4-ภาษาปกติ-สำรอง >> คลิก
 

21/02/2562
ผู้ดูแลระบบ
9096