<< ย้อนกลับ

ข้อมูลประชาสัมพันธ์ เพิ่มเติม โครงการสอนเสริมเตรียมความพร้อมวิชาการ ม. 1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562

» ข้อมูลประชาสัมพันธ์ เพิ่มเติม โครงการสอนเสริมเตรียมความพร้อมวิชาการ ม. 1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562
การจัดห้องเรียนของนักเรียน
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จะทราบว่าอยู่ห้องไหน ในวันเข้าค่ายคุณธรรม
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จะทราบในวันเปิดภาคเรียน
*****************************************************************************
นักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัดต้องเข้าหอพักที่ทางโรงเรียนกำหนดซึ่งมีค่าใช้จ่ายคนละ 500 บาท
 - นักเรียนหญิงพักที่หอพักหญิง ภายในโรงเรียน
 - นักเรียนชายพักที่หอนาดูน ภายในมหาวิทยาลัย
 - ห้องพักจะเป็นห้องประจำของนักเรียน 
*****นักเรียนสามารถเข้าที่พักได้ในวันอาทิตย์ที่ 21 เม.ย. 2562 เวลา 08.30 น. – 16:30 น.*****
 

เอกสารแนบ : File :20190417081917.pdf


17/04/2562
ผู้ดูแลระบบ
2739

* ไม่มีภาพ *