<< ย้อนกลับ

ผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)เข้าร่วม พิธีรับส่งมอบงานในหน้าที่ราชการตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างรองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์  ศรีวิไล

» ผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)เข้าร่วม พิธีรับส่งมอบงานในหน้าที่ราชการตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างรองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล
          วันที่ 30 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ  แก้วมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) และนางเสาวลักษณ์ นิลโครต ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสพิธีรับส่งมอบงานในหน้าที่ราชการตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามระหว่างรองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์  ศรี วิไล ซึ่งในโอกาสนี้ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) นำโดยท่านผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการได้มอบช่อดอกไม้ให้กับรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์  ศรี วิไล เพื่อแสดงความยินดี 

07/07/2562
ผู้ดูแลระบบ
729