<< ย้อนกลับ

ประกาศรายชื่อ ห้อง SEM เพิ่มเติม ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562

» ประกาศรายชื่อ ห้อง SEM เพิ่มเติม ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อ ตามเอกสารที่แนบมานี้ นำใบแจ้งยอดชำระเงินเพื่อชำระค่าโครงการ SEM ภายในวันที่กำหนดในใบแจ้งยอดการชำระ
*** โดยที่ใบแจ้งยอดการชำระทางโรงเรียนจะพิมพ์ออกจากระบบ โดยจะนำใบแจ้งยอดการชำระส่งให้นักเรียน
ผู้ปกครองสามารถติดต่อรับ ใบแจ้งยอดการชำระได้ที่ตัวนักเรียน

เอกสารแนบ : File :20190422025326.pdf


22/04/2562
ผู้ดูแลระบบ
2077

* ไม่มีภาพ *