<< ย้อนกลับ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีน ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน

» กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีน ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน
         วันที่ 17-27 เมษายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมกาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีน ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 21 คน และอาจารย์ผู้ดูแล 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์พิราวรรณ  สุพร  อาจารย์ณฐภัทร ดำรงพานิชชัย และMISS LI  CHUNLING โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นทุกปีในช่วงเวลาปิดภาคเรียน  
ในวันที่ 17-20 เมษายนเป็นกิจกรรมทัศนศึกษาที่ เมืองกุ้ยหลิน เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของ มณฑลกว่างซี โดยมีการท่องเที่ยวโดยการล่องเรือ ชมความงามของแม่น้ำหลีเจียง ล่องเรือไปถึงอำเภอหยางซั่ว ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม แวดล้อมด้วยขุนเขาและอากาศที่สดชื่นนอกจากนี้ นักเรียนยังได้เข้าร่วมสัมผัสการแสดงที่มีชื่อเสียง เชียนกู่ฉิง ซึ่งเป็นโชว์ตระการตาที่มีการบอกเล่าเกี่ยวกับลักษณะเด่นและประวัติศาสตร์ของเมืองกุ้ยหลิน นอกจากนี้ยังมีการล่องเรือชมความงามของเมืองลับแล และถ่ายภาพที่เขางวงช้าง เอกลักษณ์สำคัญของเมืองกุ้ยหลินอีกด้วย เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนเดินทางด้วยรถไฟฟ้าความเร็วสูงไปยังเมืองหนานหนิง เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและกิจกรรมการเรียนภาษาจีน ในระหว่างวันที่ 20-27 เมษายน  โดยนักเรียนได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะผู้บริหารและผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี ผู้บริหารนำโดย ผู้อำนวยการ ฝาน หยุน ท่านผู้บริหารตำแหน่งซูจี้ เหลียง หน่ายปิน รองผู้บริหาร หลี่ เจ๋ชาง และหลี ฉี่ซิ้น พร้อมทั้งคณาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการเข้าพักกับครอบครัวอุปถัมภ์เป็นไปอย่างราบรื่น นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมทางประเพณี ภาษา และด้านอื่นๆอย่างใกล้ชิดจากครอบครัวอุปถัมภ์
          ในเนื้อหาของกิจกรรมการเรียนการสอนมี ดังนี้  การเขียนพู่กันจีน การทำอาหารจีน ฝึกทักษะศิลปะการป้องกันตัวกังฟู การเข้าสังเกตการณ์การเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทัศนศึกษารอบเมืองหนานหนิง เมืองเอกของมณฑลกว่างซีอีกด้วย ในวันสุดท้ายของกิจกรรม มีกิจกรรมสานสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางการแสดงของนักเรียนทั้งสองโรงเรียน  ซึ่งเต็มไปด้วยบรรยากาศของความสนุกสนาน นักเรียนทั้งสองโรงเรียนมีความใกล้ชิดสนิทสนมและผูกไมตรีต่อกันเพื่อแลกเปลี่ยนทางด้านการเรียนรู้ทางภาษาและวัฒนธรรม
          กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีนนี้จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีต่อๆไปเพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักเรียนในการเลือกเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงปิดเทอม อีกทั้งยังเป็นการสานความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองโรงเรียน

07/07/2562
ผู้ดูแลระบบ
1446