<< ย้อนกลับ

นักเรียน สาธิต มมส คว้ารางวัลรองชนะเลิศโครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

» นักเรียน สาธิต มมส คว้ารางวัลรองชนะเลิศโครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามท (ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงจันฑกานต์ หาญพิชานันท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเด็กหญิงศตนัน สังฆ์สุข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) รับรางวัลรองชนะเลิศ โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2561 จากการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ผลงานของทีม เด็กหญิงจันฑกานต์ หาญพิชานันท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเด็กหญิงศตนัน สังฆ์สุข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2561 จากการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ หัวข้อ “เลิก...ลด...ละ...ขยะพลาสติก” และการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ หัวข้อ “เด็กไทยใส่ใจรีไซเคิล” ชิงรางวัล “อีซูซุพาน้องๆ ท่องญี่ปุ่น” และรับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ณ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ภาพ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศาชล สังฆ์สุข
ข่าว : สุพรรณี นัดสันเทียะ
ที่มา : บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด07/07/2562
ผู้ดูแลระบบ
1000