<< ย้อนกลับ

ประชุมบุคลากรก่อนเปิดเทอม

» ประชุมบุคลากรก่อนเปิดเทอม
     ทางโรงเรียนสาธิตฯได้มีการประชุมหารือก่อนเปิดเทอม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเริ่มกิจกรรมการเรียนการสอนและนะนำนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพในปีการศึกษา1/2562 ที่จะถึงนี้ 

07/07/2562
ผู้ดูแลระบบ
577