<< ย้อนกลับ

พิธีมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)

» พิธีมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
วันที่ 14 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสาธิตฯได้จัดพิธีมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับผู้อำนวยการ โดยทางโรงเรียนสาธิตฯได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขึ้นกล่าวแสดงความรู้สึกและกล่าวต้อนรับท่านผู้อำนวยการ ในการนี้ตัวแทนจากคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีต่อท่านผู้อำนวยการ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง โดยภายในงานมีคณาจารย์โรงเรียนสาธิตเข้าร่วมแสดงความยินดี

16/08/2562
พิราวรรณ สุพร
1258

* ไม่มีภาพ *