<< ย้อนกลับ

ทางโรงเรียนสาธิตฯ ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนคนเก่งของเรา นางสาวณัฐิดา อรัญวาสน์

» ทางโรงเรียนสาธิตฯ ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนคนเก่งของเรา นางสาวณัฐิดา อรัญวาสน์
ทางโรงเรียนสาธิตฯ ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนคนเก่งของเรา นางสาวณัฐิดา อรัญวาสน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดวิดีโอภาษาฝรั่งเศส ได้รับทุนจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย ไปเรียนภาษา ณ เมืองตูรส์ ประเทศฝรั่งเศส เป็นเวลา 2 สัปดาห์
 

16/08/2562
ผู้ดูแลระบบ
823

* ไม่มีภาพ *