<< ย้อนกลับ

โครงการแลกเปลี่ยนการเรียนการสอนและวัฒนธรรมคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี

» โครงการแลกเปลี่ยนการเรียนการสอนและวัฒนธรรมคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี
โครงการแลกเปลี่ยนการเรียนการสอนและวัฒนธรรมคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี
ระหว่างวันที่ 19-26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนและวัฒนธรรม ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องปีที่ 6 ในปีนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซีเข้าร่วมทั้งสิ้น 25 คน และอาจารย์ 4 คน 
โดยกิจกรรมที่จัดให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยนฯคือ กิจกรรมสัมผัสความเป็นอยู่ของคนไทยชาวอีสานที่ จังหวัดหนองคาย ล่องเรือแม่น้ำโขง เข้าเรียนรู้วัฒนธรรมที่หมู่บ้านไทดำ,กิจกรรมเรียนรู้ภาษาไทยเบื้องต้น,กิจกรรมรำไทย,ทำอาหารไทยและกิจกรรมมวยไทย ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจในทุกกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมไว้ให้ และในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ได้มีงานเลี้ยงส่งให้กับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้เกียรติเป็นเป็นประธานและกล่าวเปิดพิธี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร คณะบดีคณะศึกษาศาสตร์ฯ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการ ขึ้นกล่าวแสดงความยินดีบนเวที พร้อมทั้งคณาจารย์โรงเรียนสาธิตฯและแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยก็เข้าร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย

16/08/2562
พิราวรรณ สุพร
691

* ไม่มีภาพ *