<< ย้อนกลับ

โครงการวันแม่แห่งชาติ เกี่ยวร้อยดวงใจมาลัยศิลป์ แทนคุณแผ่นดินพระแม่หลวง ประจำปี 2562

» โครงการวันแม่แห่งชาติ เกี่ยวร้อยดวงใจมาลัยศิลป์ แทนคุณแผ่นดินพระแม่หลวง ประจำปี 2562
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาและวัฒนธรรม ได้มีการจัดโครงการวันแม่แห่งชาติ เกี่ยวร้อยดวงใจมาลัยศิลป์ แทนคุณแผ่นดินพระแม่หลวง ประจำปี 2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) เป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธี โดยมีคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯเข้าร่วมพิธี ภายในงานมีการจัดนิทรรศการนวัตกรรมไหมมหาวิทยาลัยมหาสารคามและโรงเรียนพุทไธสงจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ความรู้กับนักเรียน

16/08/2562
พิราวรรณ สุพร
615

* ไม่มีภาพ *