<< ย้อนกลับ

แข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติทำภารกิจเพื่อพิชิตเขาวงกต เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

» แข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติทำภารกิจเพื่อพิชิตเขาวงกต เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติทำภารกิจเพื่อพิชิตเขาวงกต เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
1. เด็กชายชิติพัทธ์ ชนะศึก
2. เด็กชาย พีรวัส พิบูลย์วรกุล
3. เด็กชาย ภควัฒน์ สุขมณี
และรางวัลชมเชยอันดับ 4
1. เด็กชาย อชิรวิทย์ ภูกก
2. เด็กชาย วศุรัฐ สิงขรณ์
3. เด็กชาย ก่อศักดิ์ ควรคง
อาจารย์ผู้ควบคุมทีมได้แก่ อาจารย์ดุษฎี ศรีสองเมือง อาจารย์ศรีสุดา สิงห์ชุม อาจารย์พัชรพล สิงห์ชุม และนายอธิวัฒน์ หงษ์ใหญ่ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและอาจารย์ผู้ควบคุม
ข่าว : อธิวัฒน์ หงษ์ใหญ่

เอกสารแนบ : File :20190827031543.jpg


03/09/2562
ผู้ดูแลระบบ
775