<< ย้อนกลับ

นำนักเรียนเข้าตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฯ ครั้งที่ 25

» นำนักเรียนเข้าตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฯ ครั้งที่ 25
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร่วมกับงานห้องสมุด ได้นำนักเรียนเข้าตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฯ ครั้งที่ 25 จัดโดยโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับสโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และเป็นตัวแทนจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค อาจารย์ผู้ควบคุมทีม อาจารย์บุญญาพร ทองจันทร์ และอาจารย์นิคม งามวิลัย
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและอาจารย์ผู้ควบคุม
ข่าว : บุญญาพร ทองจันทร์

03/09/2562
ผู้ดูแลระบบ
757