<< ย้อนกลับ

แข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ในงานมหกรรมภาษาฝรั่งเศส

» แข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ในงานมหกรรมภาษาฝรั่งเศส
วันที่ 23 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ในงานมหกรรมภาษาฝรั่งเศส จัดโดยภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยนางสาวสลิลทิพย์ กูลสวัสดิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 ได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศสในหัวข้อ Mon inspiration, c’est la France (ประเทศฝรั่งเศสคือแรงบันดาลใจของฉัน) โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมดจำนวน 39 โรงเรียนจากทั่วประเทศ โดยมีอาจารย์ศิวพร พิมพ์ภู เป็นผู้ดูแลและฝึกซ้อม
ข่าว:ศิวพร พิมพ์ภู

03/09/2562
ผู้ดูแลระบบ
950