<< ย้อนกลับ

ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

» ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 อาจารย์ธนิดา แหลมฉลาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและจัดหารายได้ นำทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและปรึกษาหารือด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการในการใช้งานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ทั้งนี้เพื่อสนับสนุน การเรียนการสอนของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง/ภาพ : อาจารย์วนิดา ทัศภูมี16/09/2562
ผู้ดูแลระบบ
472

* ไม่มีภาพ *