<< ย้อนกลับ

อาจารย์เข้าร่วมเสวนาวิชาการ หัวข้อ

» อาจารย์เข้าร่วมเสวนาวิชาการ หัวข้อ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้และต่อยอดการพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning"

วันที่ 5-6 กันยายน 2562 อาจารย์ ดร. วุฒิศักดิ์ บุญแน่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย นำทีมคณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมเสวนาวิชาการ หัวข้อ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้และต่อยอดการพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning" ซึ่งจัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ณ โรงแรมพิมานอินทร์แกรนด์ อ. บรบือ จ. มหาสารคาม โดยมีโรงเรียนใน จ. มหาสารคามเข้าร่วมโครงการ Coaching Teams ทั้งสิ้น 10 โรงเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เป็นหนึ่งใน 10 โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนต้นแบบแห่งการเรียนรู้แบบ Coaching Teams โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการสอนแบบ PLC เพื่อมุ่งไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนโอเน็ต ภายใต้การดูแลให้คำปรึกษาโดยทีม Coaching จากศึกษานิเทศจังหวัดมหาสารคาม ในการร่วมเสวนาครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) เป็นวิทยากรให้ความรู้การสอนแบบ Active learning แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

ทั้งนี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จะได้นำความรู้จากการเสวนาไปเป็นแนวทางในการต่อยอดกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนสู่ห้องเรียนต้นแบบ Open class ต่อไป

เรื่อง/ภาพ โดย อ. รัตชนก มาตรา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย16/09/2562
ผู้ดูแลระบบ
699