<< ย้อนกลับ

รองศาสตราจารย์ ดร. ชวลิต ชูกำแพง ผู้อำนวยการ นำนักเรียนและครูจิตอาสาเข้าร่วมโครงการ Plogging Mahasarakham ครั้งที่ 13

» รองศาสตราจารย์ ดร. ชวลิต ชูกำแพง ผู้อำนวยการ นำนักเรียนและครูจิตอาสาเข้าร่วมโครงการ Plogging Mahasarakham ครั้งที่ 13

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. ชวลิต ชูกำแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) นำนักเรียนและครูจิตอาสาเข้าร่วมโครงการ Plogging Mahasarakham ครั้งที่ 13 ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯเป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้

กิจกรรมดังกล่าวเป็นการวิ่งเก็บขยะโดยเริ่มตั้งแต่อาคารบรมราชกุมารี (ตึกอธิการ) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และสิ้นสุดที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้รับทั้งความสนุกสนานมีสุขภาพดีกันถ้วนหน้าและที่สำคัญได้ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยมหาสารคามของเราให้สะอาดและน่าอยู่ด้วย

เรื่อง/ภาพ : อาจารย์วนิดา ทัศภูมี18/09/2562
ผู้ดูแลระบบ
1417