<< ย้อนกลับ

โครงการอบรมและพัฒนาแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อสน.ม.)

» โครงการอบรมและพัฒนาแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อสน.ม.)
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมและพัฒนาแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อสน.ม.) ณ ห้องประชุม ทรงคุณ อัตถากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อสร้างเครื่อข่ายแกนนำและแนวร่วมในการสร้างฐานข้อมูลด้านสาธารณสุขภายในมหาวิทยาลัย พร้อมพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานของ อสน.ม. ให้เหมาะกับสภาพปัญหาสาธารณสุขและเป็นแบบอย่างให้กับนิสิตในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

01/11/2561
วีณา เม้าพิมพา
831