<< ย้อนกลับ

นักเรียนโรงเรียนสาธิต มมส. (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมการแข่งขัน IDC วิชาการ Contest

» นักเรียนโรงเรียนสาธิต มมส. (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมการแข่งขัน IDC วิชาการ Contest"ประจำปีการศึกษา 2561
             โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) โดยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์​นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน "IDC วิชาการ Contest"ประจำปีการศึกษา 2561"
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ที่อาคารหอประชุม 2 รร. แก่นนครวิทยาลัย โดยการสนับสนุนจากบริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด มีนักเรียนชั้นมัธยมปลายในเขตภาคอีสานรวม 60 ทีม ซึ่งทางโรงเรียนของเราได้รับรางวัลคือ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
นาย ธีรยุทธ  ศรีจันทร์                       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 (โครงการ วมว.)    
นาย กันต์  ศรีวัฒนา                         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 (โครงการ Sci-math Gifted)
นางสาว จันทรวิมลวัลย์  ไหลหาโคตร       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 (โครงการ Sci-math Gifted)

รางวัลชมเชย ได้แก่
นาย  ชยธร  ซาชิโย                          นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 (โครงการ วมว.)    
นางสาว ณัฐณิชา    พรไตร                  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 (โครงการ Sci-math Gifted)
นางสาว สุรีพร  พรชัย                        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 (โครงการ English Gifted)

อาจารย์ผผู้ควบคุมทีม
อ.วราภรณ์ สำโรงแสง
อ.ทิพวรรณ  พิลา


02/01/2562
วีณา เม้าพิมพา
871