<< ย้อนกลับ

ประกาศขยายเวลาการชำระเงินรับสมัคร ม.1 และ ม.4

» ประกาศขยายเวลาการชำระเงินรับสมัคร ม.1 และ ม.4
ด่วน !!! ขยายเวลาการชำระเงิน จากเดิมวันที่ 5 มกราคม 2562 เป็นวันที่ 8 มกราคม 2562 เท่านั้น นักเรียนที่ยังไม่ชำระสามารถเข้าระบบพิมพ์ใบชำระค่าทดสอบ

เอกสารแนบ : File :20190107035856.pdf


07/01/2562
ผู้ดูแลระบบ
970

* ไม่มีภาพ *