<< ย้อนกลับ

เข้าร่วมการแข่งขันแสดงละครจากวรรณกรรมจีน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 6 ณ สถาบันขงจื่อ

» เข้าร่วมการแข่งขันแสดงละครจากวรรณกรรมจีน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 6 ณ สถาบันขงจื่อ
วันที่ 29 ธันวาคม 2561 นักเรียนแผนการเรียนภาษาจีนได้เข้าร่วมการแข่งขันแสดงละครจากวรรณกรรมจีน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 6 ณ สถาบันขงจื่อ ภายใต้ชื่องานการแข่งขันศิลปวัฒนธรรมและการแข่งขันการแสดงวรรณกรรมจีน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 6
การแสดงที่นำเข้าแข่งขันในครั้งนี้คือเรื่อง 嫦娥奔月 หรือชื่อภาษาไทยคือ นางฉางเอ๋อบินสู่ดวงจันทร์ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องเล่าเกี่ยวกับ เทศกาลไหว้พระจันทร์ของจีนที่มีตำนานเล่าว่า นางฉางเอ๋อกินยาอายุวัฒนะทำให้มีอิทธิฤทธิ์ได้บินไปอยู่บนดวงจันทร์และไม่สามารถได้อยู่กับชายคนรักที่อยู่บนโลกอีกต่อไป อาจารย์ผู้เขียนบทและฝึกซ้อมคือ MISS LI CHUNLING อาจารย์อาสาสมัครชาวจีนจากสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ อาจารย์พิราวรรณ สุพร อาจารย์ผู้สอนภาษาจีน
โดยนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯที่เข้าร่วมการแข่งขันได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลชมเชย การแข่งขันแสดงละครจากวรรณกรรมจีน ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร
นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
นายปุระชัย เกียรติจรุงพันธ์
นางสาววรางคณา กมลรัตน์
นางสาวจิรานันท์ จันนุวงศ์
นางสาวพัชรพร สรรพเลิศ
รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม ได้รับเงินรางวัล 500 บาทพร้อมเกียรติบัตร
นางสาวจิรานันท์ จันนุวงศ์

11/01/2562
ผู้ดูแลระบบ
726