<< ย้อนกลับ

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)เข้าร่วมการแข่งขันแสดงละครจากวรรณกรรมจีน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 6

» นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)เข้าร่วมการแข่งขันแสดงละครจากวรรณกรรมจีน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 6
วันที่ 29 ธันวาคม 2561 นักเรียนแผนการเรียนภาษาจีนได้เข้าร่วมการแข่งขันแสดงละครจากวรรณกรรมจีน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 6 ณ สถาบันขงจื่อ ภายใต้ชื่องานการแข่งขันศิลปวัฒนธรรมและการแข่งขันการแสดงวรรณกรรมจีน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 6
       การแสดงที่นำเข้าแข่งขันในครั้งนี้คือเรื่อง 嫦娥奔月 หรือชื่อภาษาไทยคือ นางฉางเอ๋อบินสู่ดวงจันทร์ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องเล่าเกี่ยวกับ เทศกาลไหว้พระจันทร์ของจีนที่มีตำนานเล่าว่า นางฉางเอ๋อกินยาอายุวัฒนะทำให้มีอิทธิฤทธิ์ได้บินไปอยู่บนดวงจันทร์และไม่สามารถได้อยู่กับชายคนรักที่อยู่บนโลกอีกต่อไป
       โดยนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯที่เข้าร่วมการแข่งขันได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลชมเชย การแข่งขันแสดงละครจากวรรณกรรมจีน ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร
นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
          นายปุระชัย เกียรติจรุงพันธ์
          นางสาววรางคณา  กมลรัตน์
          นางสาวจิรานันท์  จันนุวงศ์
          นางสาวพัชรพร  สรรพเลิศ
          นางสาว มัชฌิมาภรณ์  วีรษรเลิศสกุล

          รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม ได้รับเงินรางวัล 500 บาทพร้อมเกียรติบัตร
          นางสาวจิรานันท์  จันนุวงศ์


11/01/2562
พิราวรรณ สุพร
637