<< ย้อนกลับ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประเภทโควตา

» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประเภทโควตา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ** รายชื่อเรียงตามตัวอักษร
1. โควตาบุตบุคลากร >> คลิก
2. โควตาเรียนดีที่โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก >> คลิก
3. โควตาเรียนดีโรงเรียนทั่วไป >> คลิก
4. โควตาเรียนดี รร.สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) >> คลิก
5. โควตาความสามารถพิเศษ รร.สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) >> คลิก
6. โควตาพิเศษ (วิชาการ/กีฬา/ดนตรี/ศิลปะ) โรงเรียนทั่วไป >> คลิก
7. โควตาโครงการบริการวิชาการและแนะแนว >> คลิก


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ** รายชื่อเรียงตามตัวอักษร
1. โควตาบุตรบุคลากร >> คลิก
2. โควตาโรงเรียนเครือข่าย MOU >> คลิก


11/01/2562
ผู้ดูแลระบบ
4639

* ไม่มีภาพ *