<< ย้อนกลับ

ประกาศ เลขที่นั่งสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562

» ประกาศ เลขที่นั่งสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562
สามารถเข้าดูได้ที่ https://eschool.msu.ac.th/admissions/admiss

ปล.นักเรียนที่มีเลขที่นั่งสอบ มีสิทธิ์เข้าสอบครับ !!
ม.1 >> สอบวันที่ 26 มกราคม 2562 ทุกประเภท
ม.4 >> สอบวันที่ 27 มกราคม 2562 ทุกโครงการ
ม.4 >> นักเรียนที่ชำระเงินแล้วแต่ยังไม่ส่งเอกสาร/เอกสารไม่ผ่าน กรุณาส่งไม่เกินวันที่ 23 มกราคม 2562 มิฉะนั้นจะไม่ประกาศผลสอบ !!

วิธีการพิมพ์บัตรผู้เข้าสอบ
1. กรอกเลขบัตรประชาชนของผู้สมัคร2. เลือกที่เมนูพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ


12/01/2562
ผู้ดูแลระบบ
7434