<< ย้อนกลับ

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดการวาดหนังสือภาพนิทานพื้นบ้าน อีสาน และการประกวดการเล่านิทานพื้นบ้านอีสาน

» ขอเชิญเข้าร่วมประกวดการวาดหนังสือภาพนิทานพื้นบ้าน อีสาน และการประกวดการเล่านิทานพื้นบ้านอีสาน
ขอเชิญเข้าร่วมประกวดการวาดหนังสือภาพนิทานพื้นบ้าน
อีสาน และการประกวดการเล่านิทานพื้นบ้านอีสาน
โครงการ การผลิตหนังสือภาพนิทานพื้นบ้านอีสาน เพื่อพัฒนาสื่อการสอนและการอนุรักษ์วัฒนธรรมอีสาน วันที่ 26-27 มกราคม 2562 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายละเอียดเพิ่มเติม

22/01/2562
วีณา เม้าพิมพา
842