<< ย้อนกลับ

“ ๒๒ ปี แห่งความภาคภูมิใจ ด้วยปณิธานยิ่งใหญ่ สร้างคนให้เต็มคน”

» “ ๒๒ ปี แห่งความภาคภูมิใจ ด้วยปณิธานยิ่งใหญ่ สร้างคนให้เต็มคน”

“ ๒๒ ปี แห่งความภาคภูมิใจ ด้วยปณิธานยิ่งใหญ่ สร้างคนให้เต็มคน” โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฯ โดยผู้บริหารนำคณะผู้เข้าร่วมพิธีประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป ณ ถนนหน้าอาคารมัธยม 2 จากนั้นท่านผู้อำนวยการ ผู้ช่วยศาสตร์จารย์อรุณ แก้วมั่น เป็นประธานในพิธีจุดธุปเทียน บูชาพระรัตนตรัยพิธีกรนำไหว้พระรับศีลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหาร ปัจจัย เครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนาและประพรมน้ำพระพุทธมนต์ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนา ได้มีการแสดงจากอาจารย์และนักเรียนในการ ร้อง เต้น และรำ ทั้งนี้ยังได้มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับ นักเรียนคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนที่ได้รับรางวัลสุดยอดนักอ่าน นักเรียนวงโยธวาฑิต ศิษย์เก่าดีเด่น ครูนานปี . อาจาริยะสดุดี และอาจารย์อภิรัฐ เทียนสี ได้เป็นผู้แทนคณาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ และนางสาวกมลภัทร อินทรสร ศิษย์เก่ารุ่นที่ 3 เป็นตัวแทนศิษย์เก่า ได้กล่าวถึงที่มาและความรู้สึกที่มีต่อโรงเรียนสาธิตฯ ในโอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ แก้วมั่นได้กล่าวให้โอวาทกับนักเรียน ก่อนคณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯร่วมกันขับร้องเพลงมาร์ชโรงเรียนเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการ

ดาวน์โหลดรูปรับรางวัล
https://drive.google.com/open…24/01/2562
วีณา เม้าพิมพา
657

* ไม่มีภาพ *