<< ย้อนกลับ

ผู้อำนวยการและอาจารย์เข้ารับรางวัลสถาบันการศึกษาในความร่วมมือดีเด่นและรางวัลบุคคลที่ให้การสนับสนุนดีเด่น ประจำปี 2562 ณ สถาบันขงจื่อ

» ผู้อำนวยการและอาจารย์เข้ารับรางวัลสถาบันการศึกษาในความร่วมมือดีเด่นและรางวัลบุคคลที่ให้การสนับสนุนดีเด่น ประจำปี 2562 ณ สถาบันขงจื่อ

      วันที่ 25 มกราคม 2562 ผู้อำนวยการแลอาจารย์เข้ารับรางวัลสถาบันการศึกษาในความร่วมมือดีเด่นและรางวัลบุคคลที่ให้การสนับสนุนดีเด่น ประจำปี 2562 สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

       สถาบันขงจื่อได้จัดการประชุมแผนงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนและพิธีมอบรางวัลสถาบันการศึกษาในความร่วมมือดีเด่น ประจำปี 2562 ภายในงานได้มีการรายงานการทำงานของสถาบันขงจื่อฯ ประจำปี 2018 รวมถึงแผนการทำงานของสถาบันขงจื่อฯประจำปี 2019 และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแต่ละสถานศึกษา ซึ่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการและทางวัฒนธรรมกับทางสถาบันขงจื่อฯอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเข้าสอบวัดระดับภาษาจีนและการขอทุนการศึกษาของสถาบันขงจื่อฯในการนี้ ทางสถาบันขงจื่อฯได้มอบรางวัล สถาบันการศึกษาในความร่วมมือกับสถาบันขงจื่อดีเด่น ให้กับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) โดยท่านผู้อำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ แก้วมั่น เป็นผู้รับมอบ ทางสถาบันขงจื่อฯ ยังได้มอบรางวัล บุคคลที่ให้การสนับสนุนดีเด่น ให้กับ อาจารย์พิราวรรณ สุพร อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ ที่ให้การสนับสนุนในการฝึกซ้อมและการนำนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางภาษาจีนกับทางสถาบันขงจื่อฯ

   26/01/2562
พิราวรรณ สุพร
1000