<< ย้อนกลับ

โครงการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน 2019

» โครงการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน 2019
         วันที่ 6 กุมภาพันธ์ โครงการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน จัดขึ้นเป็นปีที่ 6 เป็นอีกหนึ่งโครงการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนแผนการเรียนภาษาจีนได้นำความรู้เกี่ยวกับภาษาจีน วัฒนธรรมจีน ที่ได้ศึกษาจากในห้องเรียนมาประมวลความรู้จัดเป็นรูปแบบนิทรรศการให้ความรู้กับนักเรียนที่สนใจในโรงเรียน รวมไปถึงการสรุปผลงานด้านวิชาการของนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีนตลอดระยะเวลา11ปี ที่มีการเปิดทำการเรียนการสอนภาษาจีน ปัจจุบันมีนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีนจำนวนทั้งสิ้น  77 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีความรู้ภาษาจีนอยู่ในระดับที่น่าพอใจ  อีกทั้งในช่วงสามปีที่ผ่านมานักเรียนแผนการเรียนภาษาจีนสามารถสอบชิงทุนการศึกษาเพื่อเดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของสถาบันการส่งเสริมการสอนภาษาจีนนานาชาติ 
          นอกจากนี้นักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ยังเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางภาษาจีนหลายรายการของสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคามและยังได้รับรางวัลต่างๆมากมาย อาทิ รางวัลชนะเลิศอันดับ1การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาจีน ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศต่อเนื่องเป็นปีที่ 5  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ,รองชนะเลิศอันดับที่ 2 และรางวัลชมเชยการแปลไทย-จีน  จีน –ไทย  รางวัลชมเชย รายการละครวรรณกรรมจีน รางวัลชมเชย การอ่านกลอนจีน นอกจากนี้นักเรียนแผนการเรียนภาษาจีนยังเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม นักเรียนครั้งที่ 68 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยได้รับคะแนนเหรียญทอง 3 รายการได้แก่ เล่าเรืองจากภาพ ละครสั้นจีน เรียงความภาษาจีน และรางวัลเหรียญเงินรายการพูดเพื่ออาชีพ
          การจัดโครงการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนแผนการเรียนภาษาจีนได้มีโอกาสทำงานร่วมกัน ร่วมหารือรูปแบบงานและจัดกิจกรรมซึ่งถือเป็นการฝึกฝนในการร่วมทำงานเป็นหมู่คณะซึ่งในปีต่อๆไปโครงการนี้จะเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญสำหรับนักเรียนสายการเรียนภาษาจีนที่จะต้องจัดขึ้นในทุกๆปี

06/02/2562
พิราวรรณ สุพร
1170