<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สวทช. มูลค่า 1.5 ล้านบาทในการสร้างห้องปฏิบัติการ FAB LAB ในสถานศึกษา

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สวทช. มูลค่า 1.5 ล้านบาทในการสร้างห้องปฏิบัติการ FAB LAB ในสถานศึกษา
             โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดสร้างห้องปฏิบัติการ FAB LAB ในสถานศึกษาจาก สวทช. มูลค่า 1.5 ล้านบาทในโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) โดยมี ผศ. อรุณ  แก้วมั่น ผู้อำนวย อ.ดร.วุฒิศักดิ์ บุญแน่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  และ อ.ดร.ฉันชัย  จันทะเสน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นผู้ดูแลการสร้างในครั้งนี้
              โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรรมแก่เด็กและเยาวชนไทย และห้องปฏิบัติการ Fabrication Lab เป็นห้องฝึกปฏิบัติการด้านการประลองทักษะการทำโครงงาน การประดิษฐ์ชิ้นงาน หรือ ออกแบบสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ทันสมัย และมีเครื่องมือชนิดใหม่ อาทิเช่น เครื่องตัดเลเซอร์ เครืองพิมพ์ 3D และอุปกรณ์อื่นๆ
               พร้อมกันนี้ได้จัดให้มีวิศวกรผู้ช่วยประจำห้องปฏิบัติการโครงการ Fabrication Lab เพื่อ แนะนำวิธีการใช้งานเครื่องมือเบื้องต้นทุกชนิดของห้องปฏิบัติการและให้คำปรึกษาแก่เด็กในการพัฒนาโครงงาน การแก้ไขปัญหา การบำรุงรักษา และความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป็นการรับประกันว่าห้องปฏิบัติการสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะนี้ทางโรงเรียนสาธิตกำลังทยอยรับอุปกรณ์ต่าง ๆ จากทาง สวทช.

08/02/2562
วีณา เม้าพิมพา
2888