<< ย้อนกลับ

มอบประกาศนียบัตรและเหรียญรางวัลการสอบแข่งขัน โครงการ ASMO THAI 2019

» มอบประกาศนียบัตรและเหรียญรางวัลการสอบแข่งขัน โครงการ ASMO THAI 2019
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ดร.ชวลิต ชูกำแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ให้เกียรติในการมอบประกาศนียบัตรและเหรียญรางวัลการสอบแข่งขันวัดระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์ ในโครงการ ASMO THAI 2019 ซึ่งได้จัดสอบในเดือนกรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา มีนักเรียนได้รับ รางวัล ดังนี้


19/02/2563
นางสาวณวิภา คำแหงพล
1138