<< ย้อนกลับ

โครงการนิทรรศการศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์

» โครงการนิทรรศการศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้จัดโครงการนิทรรศการศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ รองศาสตราจารย์ชวลิต ชูกำแพง ผู้อำนวยการ ฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีกิจกรรม นิทรรศการศิลปะ ของนักเรียนชั้น ม. 3 และ ม. 5 กิจกรรมการแสดงดนตรี และละคร โดยนิทรรศการศิลปะจะจัดแสดงโชว์ระหว่างวันที่ 11-17 ก.พ. 2563 ณ บริเวณอาคารเรียนมัธยม 2 และบริเวณอาคารเรียนมัธยม 1

14/02/2563
นางสาวณวิภา คำแหงพล
1428