<< ย้อนกลับ

​รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา (ตำแหน่ง คนสวน)

» ​รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา (ตำแหน่ง คนสวน)
​ด้วย  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จำนวน  1 อัตรา เลขอัตรา 822033 ตำแหน่ง คนสวน ( อัตราค่าจ้างเดือนละ 6910.- บาท/เดือน)รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ : File :20200225073738.pdf


25/02/2563
นางสาวณวิภา คำแหงพล
1175

* ไม่มีภาพ *