<< ย้อนกลับ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 (กลุ่มสำรอง)

» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 (กลุ่มสำรอง)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1. ประกาศ >> คลิก
2. โควตาเรียนดีทั่วไปใน รร. ที่ได้รับคัดเลือก >> คลิก
3. โควตาโครงการบริการวิชาการและแนะแนว  >> คลิก
4. กลุ่มสอบคัดเลือก >> คลิก
5. ห้องโครงการ SEM (เพิ่มเติม) >> คลิก
 
หมายเหตุ สำหรับนักเรียนที่มารายงานตัวแล้ว และมีชื่อสำรองในห้องเรียนพิเศษ (SEM) ต้องมาชำระค่าโครงการพิเศษเพิ่มเติม 5000 บาท ช่องทางในการชำระมีดังนี้
1. มาชำระได้ที่โรงเรียนในวันที่ 24 ก.พ. 2563 08.30-16.00
2. ติดต่อขอรับใบชำระเงินค่าโครงการพิเศษได้ที่ Inbox เพจโรงเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1. ประกาศ >> คลิก
2. ม.4-SMG >> คลิก
3. ม.4-วิทย์ปกติ-สอบคัดเลือก >> คลิก
4. ม.4-EG >> คลิก
4. ม.4-ศิลป์-ภาษาปกติ >> ไม่ประกาศรับสำรอง
 

20/02/2563
ผู้ดูแลระบบ
9861