<< ย้อนกลับ

กิจกรรม Happy Birthday อาจารย์และบุคลากร ประจำเดือน กุมภาพันธ์

» กิจกรรม Happy Birthday อาจารย์และบุคลากร ประจำเดือน กุมภาพันธ์
กิจกรรม Happy Birthday อาจารย์และบุคลากร ประจำเดือน กุมภาพันธ์
กิจกรรม Happy Birthday อาจารย์และบุคลากรที่่เกิดเดือนมกราคม ใน “โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร (เสริมสร้างกำลังใจเพื่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน)” จะเป็นการอวยพรวันเกิดให้กับบุคลากรที่เกิดภายในเดือนนั้น ๆ โดยในเดือนมกราคมนี้ ได้แก่
1.อ.ภูริพร มานะดี วันที่ 1 ก.พ.
2.อ.สิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ วันที่ 2 ก.พ.
3.อ.กิติศักดิ์ สีทองสุก วันที่ 6 ก.พ.
4.อ.นิตยา สีเสมอ วันที่ 11 ก.พ.
5.อ.บุญลอด ศรีเจริญ วันที่ 20 ก.พ.
ขอให้สุขภาพแข็งแรง คิดสิ่งใดขอให้สมหวังดังตั้งใจทุกประการ Happy Birthday


26/02/2563
นางสาวณวิภา คำแหงพล
869