<< ย้อนกลับ

มอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อ

» มอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อ
วันที่ 11 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. ชวลิตชู กำแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้มอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมประกวดห้องเรียนสะอาด ร้านค้าดูดี ในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติที่จัดขึ้นในวันที่ 4 ธันวาคม 2562

11/12/2562
นางสาวณวิภา คำแหงพล
617