<< ย้อนกลับ

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ อาจารย์กุสุมา พรหมคุณ

» มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ อาจารย์กุสุมา พรหมคุณ

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. ชวลิตชู กำแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ อาจารย์กุสุมา พรหมคุณ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำหน่งทางวิชาการ อาจารย์ชำนาญการพิเศษ

เรื่อง / ภาพ : ณวิภา คำแหงพล11/12/2562
นางสาวณวิภา คำแหงพล
844

* ไม่มีภาพ *