<< ย้อนกลับ

ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44 “ประสานมิตรเกมส์” ครั้งที่ 3/2562

» ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44 “ประสานมิตรเกมส์” ครั้งที่ 3/2562
วันที่ 21 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหารและผู้ควบคุมกีฬาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44 “ประสานมิตรเกมส์” ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 3 อาคารแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ องครักษ์ เพื่อเตรียมความพร้อมทุกภาคส่วนสำหรับการแข่งขันกีฬาที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-28 ธันวาคม 2562

เรื่อง : อ.กุสุมา ทันอินทรอาจ
ภาพ : ณวิภา คำแหงพล


21/12/2562
นางสาวณวิภา คำแหงพล
901