<< ย้อนกลับ

มอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาสและสัปดาห์ภาษานานาชาติ

» มอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาสและสัปดาห์ภาษานานาชาติ
วันที่ 11 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. ชวลิตชู กำแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้มอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน Dancing contest และ Singing contest ในกิจกรรมวันคริสต์มาสและสัปดาห์ภาษานานาชาติ ที่จัดขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2562

11/12/2562
นางสาวณวิภา คำแหงพล
625