<< ย้อนกลับ

ประกาศขยายเวลาการชำระเงินสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4

» ประกาศขยายเวลาการชำระเงินสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4
ประกาศขยายเวลาการชำระเงินสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 จากเดิม วันที่ 2 มกราคม เป็นวันที่ 3 มกราคม 2563 (วันเดียวเท่านั้น)
สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ชำระให้นักเรียนปฎิบัติดังนี้
 
1. ให้นักเรียนเข้าระบบรับสมัคร แล้วเข้าเมนูพิมพ์ใบชำระค่าทดสอบ เนื่องจากใบชำระค่าทดสอบเดิมหมดเขตวันที่ 2 มกราคม 2563 ธนาคารจะไม่รับชำระ
2. เมื่อชำระแล้วให้รอ 3-5 วันทำการระบบจะเปลี่ยนสถานะให้

เอกสารแนบ : File :20200103055403.pdf


03/01/2563
ผู้ดูแลระบบ
1052

* ไม่มีภาพ *