<< ย้อนกลับ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐาน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (ทุกประเภท)

» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐาน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (ทุกประเภท)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 >>> ตรวจสอบรายชื่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 >>> ตรวจสอบรายชื่อ


หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อทาง Inbox ที่ https://www.facebook.com/satitmsudemonstration


10/01/2563
ผู้ดูแลระบบ
4349

* ไม่มีภาพ *