<< ย้อนกลับ

ทอดผ้าป่ามหากุศล  เพื่อสมทบทุนปรับปรุงสนามกีฬา เพื่อกิจกรรมนันทนาการของนักเรียน เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน

» ทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสมทบทุนปรับปรุงสนามกีฬา เพื่อกิจกรรมนันทนาการของนักเรียน เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล 
เพื่อสมทบทุนปรับปรุงสนามกีฬา เพื่อกิจกรรมนันทนาการของนักเรียน เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน
โดย “พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ” ประธานฝ่ายสงฆ์
ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญได้ที่
608-282862-4  ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชีนายธัญสุต บริหารธนวุฒิ และนายคึกฤทธิ์ เรกะลาภ27/01/2563
นางสาวณวิภา คำแหงพล
1207

* ไม่มีภาพ *