<< ย้อนกลับ

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.4 ที่ชำระค่าสมัครแต่ยังไม่ส่งหลักฐาน/หลักฐานไม่ผ่าน

» ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.4 ที่ชำระค่าสมัครแต่ยังไม่ส่งหลักฐาน/หลักฐานไม่ผ่าน

รายละเอียดในเอกสารแนบ

หมายเหตุ ต้องดำเนินการส่งเอกสาร ปพ.1 ก่อนวันสอบ มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าห้องสอบได้ ติดต่อขอส่งเอกสารได้ที่ https://www.facebook.com/satitmsudemonstration/


เอกสารแนบ : File :20200114083714.pdf


14/01/2563
ผู้ดูแลระบบ
2675

* ไม่มีภาพ *