<< ย้อนกลับ

โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร (เสริมสร้างกำลังใจเพื่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน)

» โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร (เสริมสร้างกำลังใจเพื่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน)
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้มอบเสื้อให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการและพัฒนาเขตพื้นที่เพื่อเสริมสร้างกำลังใจเพื่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ในโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลาก

เรื่อง/ภาพ นางสาวณวิภา คำแหงพล

 

17/01/2563
ผู้ดูแลระบบ
544