<< ย้อนกลับ

ตรวจสอบรายชื่อและเลขที่นั่งสอบผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  อัพเดท 17-01-2563 เวลา 11.00

» ตรวจสอบรายชื่อและเลขที่นั่งสอบผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 อัพเดท 17-01-2563 เวลา 11.00
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 อัพเดท 17-01-2563 เวลา 11.00

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 >>> ตรวจสอบรายชื่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 >>> ตรวจสอบรายชื่อ


หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อทาง Inbox ที่ https://www.facebook.com/satitmsudemonstration

17/01/2563
ผู้ดูแลระบบ
3976

* ไม่มีภาพ *