<< ย้อนกลับ

พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม)

» พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม)
วันที่ 29 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ชวลิต ชูกำแพง ผู้อำนวยการฯ และคณะกรรมการบริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) โดยรองศาสตราจารย์สุรชา อมรพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ส่งมอบงานให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ ผู้รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) พร้อมทั้งได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับทั้งสองท่าน
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

29/01/2563
นางสาวณวิภา คำแหงพล
782